Praktik Aspholm
*KranioSakral terapi *Lymfmassage *Zonterapi 
*Herba Plus Metoden *Flavon näringsgeléer 
*Kost- & Näringsrådgivning *Matintoleranstest

Kost- & Näringsrådgivning

 

 

Varför kan man behöva Kost- & Näringsrådgivning?

 

När hälsan sviktar och tillvaron är krävande:

När man inte mår bra, är ständigt trött, inte går ner i vikt eller tvärtom inte går upp i vikt, kan man boka tid för analysering med genomgång av kostvanor inklusive stressnivåer, sömnen och hur man lagt upp sitt dagsschema.Vid genomgång av analysen ser man var det eventuellt finns brister att avhjälpa.

Vegetarian?

Många blir vegetarianer eller veganer och ställer sig frågan om maten innehåller tillräckligt med näringsämnen för att man inte skall få bristsymtom och bristsjukdomar. En del är redan drabbade av olika bristsymtom och behöver hjälp att bättra kosten och därmed hälsan.

Vid träning:

Likaså kan man ta hjälp av kost- & näringsrådgivning när man tränar och inte tycks få mera muskler eller ökad ork och kanske undrar om matintaget räcker till för träningen.

Förbättra hälsan:

Vidare kan man behöva en genomgång med råd när man är osäker på om det man äter är rätt och bra och när man har krämpor och vill förändra i kosthållningen så kroppen kan ges möjlighet att förbättra hälsotillståndet.

Hur går det till?

Kost- & näringsrådgivning innebär  oftast att man träffas vid tre tillfällen med cirka tre veckors mellanrum. Första gången för en analyserande genomgång och följande gånger sker uppföljning med vidare råd. Recept och tips inför mathållningen ingår redan från början men med enklare åtgärder att börja med första gången och så fylls det på med mera råd och recept efter hand.

Oavsett vilken kostinriktning man har:

Hänsyn tas alltid till vilken kostinriktning man har. Är man exempelvis vegetarian får man fortsätta vara det och är man köttätare går det också bra. Däremot görs ju en individuell plan upp för vissa förbättringar, om man finner att det behövs.

För mer information om tidsåtgång och arvode, ombeds du ta kontakt med praktiken.

Telefon: 0739-85 71 92